Boka kostnadsfri inköpsanalys

Purch erbjuder en kostnadsfri inköpsanalys utan åtagande.
1. Era nuvarande inköpskostnader jämförs med de kostnader ni skulle få via Purch.
2. Ni får ett faktabaserat underlag som visar hur mycket ni kommer spara på ert medlemskap.
3. Ni fattar ett välgrundat beslut på om ni önskar bli medlem.

 

 

Om Purch

Purch arbetar för att skapa en bättre vård och omsorg. Det gör vi genom att spara pengar åt vård- och omsorgsgivare på inköp och genom att avlasta vård- och omsorgspersonal med förenklingar av inköpsarbetet som annars tar tid från patienterna och brukarna.

Purch är en inköpsorganisation, specialiserad på vård och omsorg, som arbetar i nära samarbete med kunder och medlemmar.

 

Vår syn på inköpsmarknaden inom vård och omsorg

Inköpsmarknaden inom sjukvård och omsorg har stor förbättringspotential. I dagsläget saknas till stor del transparens vilket gör det svårt att hitta information om pris och kvalitet på vårdartiklar. Du kan enkelt googla dig fram till vad du ska betala för en ny tv eller dator, vad andra köpare tyckte om produkten och från vilken leverantör du ska köpa den från för att få bästa pris. Att ta reda på vad som är rätt pris för ett sårvårdsförband, vad andra vårdgivare tyckte om produkten och från vilken leverantör du ska handla för bästa pris är oändligt mycket svårare.

De största inköpsaktörerna finns inom den offentliga sektorn där regelefterlevnad och riskbegränsningar prioriteras framför totalkostnadsfokus och en nära leverantörsdialog. Resultatet blir höga kostnader för skattebetalarna, pengar som kunnat användas till att producera bättre vård, och en otydlig och onaturlig inköpsprocess som leder till höga säljkostnader för leverantörerna och inte alltid säkerställer att den bäst lämpade leverantören vinner upphandlingen.

Inom vården ägnas dessutom alldeles för lite tid till patienterna. En studie som kartlägger arbete på vårdcentraler* visar att endast 23% av arbetstiden utgörs av direkt patientarbete. 36% av arbetstiden ägnas åt indirekt arbete, till exempel dokumentation, och 41% åt övrigt arbete. Det finns begränsningar i hur mycket vi som människor kan vara bäst på, så låt vårdpersonalen koncentrera sig på att vara bäst på patientarbetet. Överlåt inköpsarbetet åt specialister som arbetar i nära samarbete med vårdpersonalen.

*Anskär, E. (2012), Vad gör vi på jobbet? En deskriptiv studie om arbetstidens innehåll på en vårdcentral.

Vad vi tror på

Vi på Purch tror att en effektiv inköpsmarknad bidrar till bästa möjliga vård och omsorg. En effektiv inköpsmarknad kännetecknas av:

Transparens
Transparens när det gäller information kopplat till t ex kvalitet och prissättning.

Konkurrens
Flera leverantörer per produktområde. Vinstmarginaler som speglar en konkurrensutsatt marknad. Ineffektiva och inkompetenta leverantörer slås ut.

Innovation
Genom nära samarbete mellan kund och leverantör på en marknad som premierar de lösningar som ger bäst nytta till lägst kostnad.

Balans
I styrkeförhållande mellan säljare och köpare.

Kompetens
Produkter väljs utifrån ett rationellt nytto- och kostnadsperspektiv. Leverantörer konkurrensutsätts utifrån flera dimensioner så som värdegrund, hållbarhetsarbete, regelefterlevnad, leveransförmåga, kvalitet, service, kostnad, innovation etc.

Vilka vi är

Purchs team är experter på inköp inom vård och omsorg och ger sjukvårdsaktörer möjligheten att öka sin konkurrenskraft genom strategiskt och effektivt inköpsarbete. Detta medför att vårdgivare kan ägna mer tid åt sina patienter vilket genererar en högre kvalitet och minskade vårdköer samtidigt som vårdgivarna sparar pengar på sina inköp och handlar tryggt.

Purch grundades 2010 då ett stort behov av strategiskt och strukturerat inköp inom vård och omsorg identifierats.

Vårt team

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.