Köpguide – Elektrokardiogram (EKG)


Senast uppdaterad: 10 januari 2022

 

Photo by Ali Hajiluyi on Unsplash

 

Denna artikel är till för dig som arbetar inom sjukvården och står inför ett beslut att köpa EKG-utrustning. Syftet med artikeln är att på ett kortfattat och tydligt sätt beskriva de olika beslut och val som du som köpare står inför. Förhoppningsvis kan artikeln hjälpa dig att spara lite tid och ta ett välinformerat beslut.

 

Kortfattad förklaring, vad är EKG?


 

Elektrokardiogram (EKG) är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Den kan registreras genom elektroder som placeras på olika ställen på bröstkorgen, armar och ben. Kurvan som registreras visar hur de elektriska impulserna sprids i hjärtat. Ett EKG syftar till att upptäcka hjärtsjukdomar eller störningar i hjärtats rytm. Ett EKG kan antingen göras i vila eller under fysisk ansträngning (t.ex. på en arbetscykel).

För att läsa mer om EKG, besök Vårdhandboken.

 

Vilka typer av EKG finns?


 

Photo by Tim Cooper on Unsplash

 

I huvudsak finns det tre typer av EKG: vilo-EKG, långtids-EKG och arbets-EKG.

 

Vilo-EKG

Den vanligaste typen av EKG är ett vilo-EKG med 12 avledningar, där 10 färgkodade kablar kopplas till elektroder som fästs på patienten.

 

Det finns även EKG med färre antal avledningar, t.ex. 1, 3 eller 5 avledningar. Dessa används exempelvis vid viss typ av arytmidiagnostik och övervakning1

 

Långtids-EKG

Vid arytmidiagnostik behövs ibland långtidsregistrering av EKG. Detta görs genom inneliggande EKG-övervakning eller Holter-registrering. Holter möjliggör analys av hjärtrytmen under ett till sju dygn via en bärbar registreringsdosa.2

 

Arbets-EKG

Ett arbets-EKG utförs oftast på en ergometercykel. Syftet med arbetsprovet är att bedöma den fysiska prestationsförmågan och värdera ansträngningskorrelerade symtom. Blodtryck och hjärtfrekvens mäts samtidigt.3

 

 

Vilka leverantörer levererar EKG-utrustning i Sverige?


 

Det finns flera stora tillverkare av EKG-utrustning som är lämpad för vårdcentraler och sjukhus, på den svenska marknaden idag. Några tillverkare säljer direkt till slutkund medan andra använder sig av återförsäljare.

Ta kontakt med Purch för en uppdaterad lista över EKG-leverantörer på marknaden idag.

 

Vad ska jag tänka på vid köp av EKG-utrustning?


Det finns flera faktorer att tänka över inför köp av EKG-utrustning.

 

Vilket är det primära användningsområdet?

Beroende på vilken typ av EKG som ska utföras så skiljer sig utrustningen åt. En primärvårdsenhet är oftast i behov av ett Vilo-EKG med 12 avledningar medan en fysiologi-klinik har ett större behov av ett arbets-EKG.

 

Typ av utrustning

Den vanligast förekommande EKG-utrustningen inom primärvården i Sverige är PC-baserade EKG. Dessa består av en PC (där en ny köps av leverantören alternativt används en befintlig PC), en registreringsenhet, elektrodkablar, elektroder och eventuellt vagn, skrivare och streckkodsläsare. Vanligtvis visas resultatet på PC:ns skärm och överförs till journalsystem och EKG-databas. Ett exempel är EC Sense från Cardiolex.

 

Enklare EKG-utrustning för primärvården med 12 avledningar bestod tidigare av ett kompakt system med integrerad skärm (c:a 5”), skrivare och knappsats. Dessa används fortfarande om det inte finns någon tillgång till PC eller om kravet på bärbarhet är stort. Ett exempel är CP150 från Welch Allyn.

 

En mer avancerad EKG-utrustning kan bestå av en så kallad workstation. Då är hårdvara och mjukvara integrerad i en komplett utrustning, ofta med hjul så att den enkelt kan flyttas. En workstation har ofta en inbyggd skärm, tangentbord och registreringsenhet. Ett exempel är MAC VU360 från GE Healthcare.

  

Behövs en integrering mot befintlig EKG-databas?

Svenska sjukhus och regioner har idag egna EKG-databaser dit registrerade EKG ofta ska inrapporteras. Databaserna kan t.ex. heta MUSE (GE Healthcare) eller EC-store (Cardiolex). EKG-utrustningens möjlighet att kommunicera med databasen kan avgränsa vilka tillverkare och modeller som är valbara i din region. 

Enklare utrustning (1, 3 eller 5 avledningar) saknar ofta integrering mot EKG-databas.

 

Behövs en integrering mot journalsystem?

PC-baserad utrustning har ofta integrationer mot de vanligaste journalsystemen.

 

Bärbarhet

Om utrustningen ska användas på resande fot eller är i behov av att ofta flyttas inom kliniken så ställer detta krav på vikt, storlek, batterikapacitet och möjligheten att kommunicera trådlöst med EKG-databaser och journalsystem.

  

Tolkning av resultat

Vid köp av mer avancerad utrustning erbjuds även mjukvara för tolkning av EKG-resultat. Detta kan vara ett tillval hos vissa tillverkare.

 

 

Vad kostar EKG-utrustning?

 

En väldigt enkel handhållen utrustning (till en smartphone) kostar från 2 000 kr och uppåt.

Utrustning som är anpassad för kliniker (12 avledningar) börjar på c: a 25 000 kr. Avancerad EKG-utrustning kan kosta över 100 000 kr.

 

 

Behöver du hjälp med inköp av EKG-utrustning?

 

Purchs team har lång erfarenhet av inköp inom vården och specifikt EKG-utrustning. Kontakta Peter för hjälp vid köp av EKG-utrustning!

 

Peter Åström

Strategisk Inköpare
070-603 91 00
peter.astrom@purch.se

 

Källhänvisningar

1) https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/kardiologi/ekg-smartphone/

2) https://sas.vgregion.se/contentassets/b27d0fee0cab4442a0ff6428bb1eda4b/holter.pdf

3) https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/klinisk-fysiologi/arbetsprov-med-ekg/

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.